Naše třída
PASTELKA
Motto:
Vše, co potřebuji
opravdu znát,
jsem se naučil
v mateřské škole.
Robert Fulghum
Mateřská škola, Kampanova 1488, Hradec Králové
Zelená pastelka >> Zelená pastelka Vstoupit do Červené pastelky Žlutá pastelka Duhová pastelka Oranžová pastelka Modrá pastelka   1.třída >> Žlutá pastelka 2.třída >> Oranžová pastelka 3.třída >> Modrá pastelka
Zelená Červená Žlutá Duhová Oranžová Modrá   1.třída 2.třída 3.třída
MŠ Kampanova   MŠ Albertova

Mateřská škola Kampanova a odloučené pracoviště mateřská škola Albertova

Představuje se vám Mateřská škola Hradec Králové, Kampanova 1488 a odloučené pracoviště mateřská škola Albertova 767.

MŠ Kampanova Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Statutární město Hradec Králové.

Zajišťujeme výchovně vzdělávací péči o děti od 3 do 6 let věku a děti s odkladem školní docházky.

Hlavním cílem naší koncepce výchovně vzdělávací práce jsou spokojené děti, které budou mít při všech činnostech v průběhu celého dne v mateřské škole pocit bezpečí a zájmu o jejich osobu i o jejich potřeby, o jejich zdravý tělesný a duševní rozvoj a rovněž tak spokojení rodiče, kteří nám svěřují své děti do péče.

Motto mateřské školy:
„VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE“
(Robert Fulghum)

Čas prožitý v naší mateřské škole by se měl stát pro děti radostnou a příjemnou zkušeností, která jim napomůže vytvořit si kvalitní znalostní, pohybový i emocionální základ pro budoucí život i vzdělávání.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (školní rok 2016/2017) - dokument k nahlédnutí ZDE - veřejná zkrácená verze.

Školní řád (školní rok 2016/2017) - dokument k nahlédnutí ZDE