Naše třída
Motto:
Vše, co potřebuji
opravdu znát,
jsem se naučil
v mateřské škole.
Robert Fulghum
Mateřská škola, Kampanova 1488, Hradec Králové
Zelená pastelka >> Zelená pastelka Vstoupit do Červené pastelky Žlutá pastelka Duhová pastelka Oranžová pastelka Modrá pastelka   1.třída >> Žlutá pastelka 2.třída >> Oranžová pastelka 3.třída >> Modrá pastelka
Zelená Červená Žlutá Duhová Oranžová Modrá   1.třída 2.třída 3.třída
MŠ Kampanova   MŠ Albertova

ZELENÁ PASTELKA

Naše třída Zelená pastelka je třída 28 dětí s přátelskou rodinnou výchovou. V rámci individualizace má výchovně vzdělávací nabídku přizpůsobenou v centrech. Děti se spolu učí komunikovat, pomáhat si, radovat se a být.


Zaměření

- smyslová a citová výchova, samostatnost, motorika mluvidel


Naše třída

Naše třída Naše třída Naše třída Naše třída Naše herna a ložnice Naše herna a ložnice


Logopedická péče

V naší třídě se bude obě paní učitelky - logopedické asistenky denně zaměřovat na logopedickou prevenci dětí.

Spolupracujeme s klinickým logopedem Mgr. Ivankou Boumovou, která nám zaručuje to, že je naše práce efektivní a účelná. Dvakrát ročně probíhá v naší mateřské škole depistáž, při které se s klinickým logopedem setkáváme a ukazujeme mu společně s dětmi, jak pracujeme a jak se zlepšujeme. Klinický logoped nám radí, doporučuje a informuje, jak ještě lépe a efektivněji s dítětem pracovat.

Režim dne
- volné ranní hry
- každé dopoledne s dětmi vyrábíme různé výrobky zaměřené k tématu
- využívané pomůcky: vodové barvy, pastelky, modelína, houbičková tiskátka
- každý den cvičíme a tancujeme v doprovodu klavíru a přehrávače
- pobyt venku: podle počasí využíváme zahradu, pískoviště, případně jdeme na procházku po okolí
- spaní: poslech čtené nebo reprodukované pohádky
- odpolední činnosti: volně navazujeme na ranní zaměstnání
- rozloučení

Rozšířené činnosti

Akce na školní rok
září06.09. v 10:00 - fotografování
15.09. - divadlo Karkulka s diskotékou
říjen 14.10. - divadlo O ztracené pastelce
19.10. - divadlo O Palečkovi

Pedagogické obsazení

Jitka Holubářová
učitelka
učitelka Lada Kalousková Mgr. Lada Kalousková
učitelka

Provozní obsazení

Karin Bubeníčková
provozní
Karin

Děkujeme všem rodičům za spolupráci !