Naše třída
Motto:
Vše, co potřebuji
opravdu znát,
jsem se naučil
v mateřské škole.
Robert Fulghum
Mateřská škola, Kampanova 1488, Hradec Králové
Zelená pastelka >> Zelená pastelka Vstoupit do Červené pastelky Žlutá pastelka Duhová pastelka Oranžová pastelka Modrá pastelka   1.třída >> Žlutá pastelka 2.třída >> Oranžová pastelka 3.třída >> Modrá pastelka
Zelená Červená Žlutá Duhová Oranžová Modrá   1.třída 2.třída 3.třída
MŠ Kampanova   MŠ Albertova

ŽLUTÁ PASTELKA

Naším cílem je třída plná pohody - sluníčková, jejíž záměry jsou prováženy vším, co je pro život člověka nejcennější - darem rozdávat, laskat, zahřívat teplem citů a lásky ke všem kolem nás.

V naší třídě jsou děti od 3,5 do 5 let, jedná se o třídu heterogenní, plnou center a hracích koutků. Navštěvuje ji 28 dětí.

Snažíme se zabezpečit citovou pohodu a jistotu, posilujeme jejich sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti. Celým rokem nás budou provázet maskoti třídy medvídek Tuli a holčička Mášenka. Vhodnou motivací podpoří přátelské vztahy mezi dětmi ve třídě.

Obohacením je i aktuální ekologie, která u dětí probouzí citový vztah k přírodě živé i neživé a pomáhá dětem osvojit si správné chování v mezilidské komunikaci.

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily do organizovaných činností a pracovaly svým tempem.

Na děti ze Žluté pastelky
se těší paní učitelky
Sylva a Renata


Zaměření

- citová výchova, logopedie, MDS

MDS Metoda dobrého startu (Marta Bogdanowicz, Jana Swierkoszová ) se zaměřuje na :
- prevenci poruch učení
- přispívá k rozvoji řeči
- ve 25 lekcích je nositelem děje lidová píseň
- znakem a symbolem každé písně je grafický vzor, který koresponduje s rytmickým schématem
- reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završením cvičení lekce MDS


Naše třída

Saint Antoine De Exupery: Jedině děti vědí, co hledají !

Režim dne
06:30 - 07:00scházení dětí v Duhové pastelce
07:00 - 08:15příchod dětí do MŠ, předávání dětí učitelkám do třídy, spontánní zájmové aktivity
08:15 - 08:25pohybové aktivity
08:25 - 08:50osobní hygiena, dopolední svačina
08:50 - 09:30volné činnosti a aktivity dětí vedené učitelkami zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku, osobní hygiena
09:30 - 11:30pobyt dětí venku, případně náhradní činnost
11:30 - 12:15oběd a osobní hygiena dětí
12:15 - 14:00četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 - 14:30odpolední svačina, osobní hygiena
14:30 - 17:00volné činnosti a aktivity dětí neřízené učitelkami zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
16:30 - 17:00přechod dětí na konečnou do Červené pastelky
Akce na školní rok
září06.09. v 10:00 - fotografování
06.09. v 16:30 - informační schůzka s rodiči
15.09. - divadlo Karkulka s diskotékou
vycházka po okolí MŠ
jablíčkové mlsání
20.09. v 09:00 - netradiční bubnování
27.09. - výlet do okolí MŠ Mazurovy chalupy
říjen 14.10. - divadlo O ztracené pastelce
19.10. - divadlo O Palečkovi
ukázka Metody dobrého startu
vycházka do Šimkových sadů
listopad podzimní tvoření s rodiči
prosinec 02.12. - výlet do Ratibořic
Mikulášská nadílka
vánoční tvoření s rodiči
vánoční besídka
březen jarní tvoření s rodiči
květen výlet Častolovice
besídka pro maminky
besídka pro babičky
červen výlet turistickým vláčkem do městských lesů
projížďka po Labi parníčkem Eliška

Rozšířené činnosti

Fotografie

Pedagogické obsazení

Renata Stejskalová
učitelka
Naše paní učitelka učitelka Sylva Zapletalová
učitelka
zástupkyně ředitelky

Provozní obsazení

Romana Šantrůčková
provozní