Naše třída
PASTELKA
Motto:
Vše, co potřebuji
opravdu znát,
jsem se naučil
v mateřské škole.
Robert Fulghum
Mateřská škola, Kampanova 1488, Hradec Králové
Zelená pastelka >> Zelená pastelka Vstoupit do Červené pastelky Žlutá pastelka Duhová pastelka Oranžová pastelka Modrá pastelka   1.třída >> Žlutá pastelka 2.třída >> Oranžová pastelka 3.třída >> Modrá pastelka
Zelená Červená Žlutá Duhová Oranžová Modrá   1.třída 2.třída 3.třída
MŠ Kampanova   MŠ Albertova

MŠ Kampanova

MŠ Kampanova Mateřská škola vychází vstříc rodičům prodlouženou pracovní dobou. Škola poskytuje zázemí všem věkovým skupinám, o které se stará tým plně kvalifikovaných učitelek. Vytváříme vstřícné, laskavé a přátelské prostředí bez stresů, napětí a nejistoty ve vztahu k dětem i rodičům. Všechny děti mají rovnocenné postavení ve skupině, žádné z nich není zvýhodňováno, ale ani neznevýhodňováno. Respektujeme potřeby dítěte – obecně lidské i vývojové.

Školka je moderně vybavena množstvím pomůcek a hraček, odpovídajících současným trendům předškolního vzdělávání. Součástí školy je kvalitně a účelně vybavená zahrada, kterou děti aktivně využívají pro nejrůznější činnosti.

Přejeme si, aby se vize školy:
„Odcházím z MŠ a jsem samostatný, otevřený informacím a změnám, umím žít společně s ostatními a v souladu se zemí“
stala realitou pro naše děti.


Stručná charakteristika školy

Mateřská škola je šestitřídní. Nachází se uprostřed sídliště Labská kotlina II v rozhraní klidné vilové čtvrti a panelové bytové zástavby, v sousedství základní školy v Bezručově ulici. Je rozčleněna do čtyř budov, které jsou umístěny v rozlehlé zahradě obklopené zelení a plně vybavené herními prvky a hřištěm. MŠ Kampanova Je účelově rozdělena a plně slouží po všech stránkách dětem. Zejména je kladen důraz na bezpečnost dětí při využívání komplexu celé zahrady.

Ve třech budovách jsou třídy, které svými prostorovými možnostmi a modernizací interiérů vytvářejí dobré zázemí pro předškolní vzdělávání i další aktivity školy. Pro orientaci dětí jsou jednotlivé třídy rozlišeny symbolem barevné pastelky. Ve čtvrté budově je administrativní zázemí a školní jídelna, která zajišťuje stravování také pro MŠ Albertova.


Výchovně vzdělávací činnosti

Každá třída v naší mateřské škole připravuje týdenní plán dětem v souladu s koncepcí mnohočetných inteligencí podle Gardnera (1999):

Inteligence jazyková -  porozumět čtené pohádce, umět se vyjádřit, vyprávět, vést rozhovor s kamarády, s rodiči i s paní učitelkou.

Inteligence hudební  -  umění vnímat a vyjadřovat rytmus (rytmizovat), melodii, umět intonovat.

Inteligence logicko-matematická  - umět pracovat s čísly a symboly, logicky myslet, vytváření pozitivního vztahu k matematice.

Inteligence prostorová  -  orientovat se v prostoru; řešit problémy části a celku, umět používat předložky před, za, pod, vedle apod.

Inteligence tělesně pohybová  –  rozvíjení motorických schopností, například ve sportu, při tanci, v pracovních činnostech, při hře apod.

Inteligence personální -   tvořená dvěma složkami: složkou interpersonální  -  vyznat se v druhých lidech, kamarádech, předejít konfliktům atd., a složkou intrapersonální - orientovat se sám v sobě, odhadnout své schopnosti, vidět své nedostatky i své výjimečné předpoklady atd.


Rozšířené činnosti

Pro všechny děti MŠ organizuje rozšířené výtvarné a pracovní aktivity, hudební, pěvecké a pohybové činnosti.

Probíhá výuka hry na flétnu, logopedická prevence, psychomotorická a grafomotorická cvičení. [co je grafomotorika]

Navíc ve třídách nejstarších dětí MŠ nabízí následující aktivity: příprava na školu, elementární seznamování s anglickým jazykem, práce s interaktivní tabulí, bruslení, lyžařský kurz.

Všechny děti s učitelkami pravidelně navštěvují solno-jodovou jeskyni a účastní se i různých vzdělávacích programů pro děti v Hradci Králové.


Společné akce pro rodiče a děti

Pro děti MŠ zajišťuje celoročně mnoho kulturních akcí.

Nejnavštěvovanější akcí je „Poklad na Stříbrném rybníku“, což je akce určená zejména dětem předškolního věku a jejich rodičům, ale i veřejnosti z celého okolí Hradce Králové.

Tradičně ke Dni dětí pořádá MŠ na školní zahradě pro své i děti z okolí „Zahradní slavnost“.

Pravidelně spolupořádá mezinárodní výtvarnou přehlídku a soutěž pro předškolní děti „Školka plná dětí“.

V předvánočním čase jsou rodiče a veřejnost zváni do školy na „Předvánoční posezení u stromečku“.

Každoročně MŠ pořádá ke Dni matek „Jarní vystoupení“, které je určeno nejen rodičům, ale také seniorům.

MŠ vždy týden před zápisem pořádá den otevřených dveří, který je spojen s divadelním představením.


Spolupráce

MŠ spolupracuje se specialistkou paní Mgr. Martinou Jelínkovou, která se věnuje speciálně pedagogické péči, logopedii a energetické psychologii. Více informací ZDE .