Naše třída
PASTELKA
Motto:
Vše, co potřebuji
opravdu znát,
jsem se naučil
v mateřské škole.
Robert Fulghum
Mateřská škola, Kampanova 1488, Hradec Králové
Zelená pastelka >> Zelená pastelka Vstoupit do Červené pastelky Žlutá pastelka Duhová pastelka Oranžová pastelka Modrá pastelka   1.třída >> Žlutá pastelka 2.třída >> Oranžová pastelka 3.třída >> Modrá pastelka
Zelená Červená Žlutá Duhová Oranžová Modrá   1.třída 2.třída 3.třída
MŠ Kampanova   MŠ Albertova

VYHODNOCENÍ PROJEKTU
IX. ročník zábavného odpoledne
„POKLAD NA STŘÍBRNÉM RYBNÍKU“ 2016

Devátý ročník zábavného odpoledne nazvaného Poklad na Stříbrném rybníku, který se konal v sobotu 21. května 2016 v areálu kempu Stříbrný rybník, se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti. Zábavné odpoledne plné atrakcí a soutěží bylo určeno především dětem předškolního věku a jejich rodičům. Akce se zúčastnily všechny složky Integrovaného záchranného systému, vybrané kulturní a sportovní organizace města Hradce Králové. Bylo připraveno 45 stanovišt soutěžních her spolupořadatelů, kde kromě úkolů připravených zaměstnanci mateřské školy, se prezentovaly AUTO MITO Servis, Balony Hembal, Centrum pěstounských rodin, Český chlapecký sbor Zpěváček, Český rozhlas HK, ČSOB, Deník východní Čechy, destinační společnost Orlické hory a Podorlicko, florbalový klub FbC Hradec Králové, fotbalový klub FC Hradec Králové, France car, Galerie moderního umění, Hitradio Magic, Hokejový klub Mountfield HK, Knihovna města Hradce Králové, Lesní svět, LogExLogistics, Magnalink, Městské lesy HK, Muzeum východních Čech, OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, PROSTOR PRO, Rodinné pasy, Sbor dobrovolných hasičů HK, Sportvisio, T-BASS, Turistické informační centrum, Vojenská policie, VP facility and services, VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, Základní škola Habrmanova HK, Cestovní kancelář B&K Tour aj. Byla připravena například prezentace Policie ČR a Městské policie Hradec Králové, BESIPu, kde si děti za účasti rodičů mohly vyzkoušet mimo jiné svou znalost dopravních značek či řešení nebezpečných situací v dopravě. Co mám dělat a jak řešit nebezpečné situace a poranění si malí i velcí účastníci vyzkoušeli na několika stanovištích a zdravotnickou profesionální pomoc ukazovala stanoviště Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje. Každé dítě v areálu kempu Stříbrný rybník hrálo o poklad v podobě čokoládových mincí.

Podpora těchto aktivit v našem městě je odrazem vstřícného přístupu a součinnosti všech subjektů, které se kromě výše jmenovaných spolupořadatelů rozhodly akci také finančně podpořit: Statutární město Hradec Králové, Královéhradecký kraj, AZ Chlazení,s.r.o., Eramont, France car s.r.o. LogExLogistics, Magnalink, OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, Sportvisio, T-BASS, VP facility and services s.r.o. a spolupořadatel Cestovní kancelář B&K Tour. Díky této finanční podpoře mohly být všech 28 atrakcí pro účastníky her zcela zdarma: návštěva lanového centra, paintballu, skákací hrady AUTO MITO Servis, projížďky na koních a ponících Ranče Blešno a Farmy LUCKY SKY, elektrická vozítka, malování na obličej Rodinných pasů, Zelinkovy vzduchové trampolíny, nafukovací skluzavky a lezecká stěna ČSOB, kolotoče, mašinky, houpačky lodičky, řetízky, turistický vláček DPmHK, jízdy na koloběžkách Topsports Czech, projížďky na člunech hasičů a M-GRUPPE. Účastníci zhlédli ukázku vystoupení Českého chlapeckého sboru „Zpěváček“, vystoupení nejmladších tanečníků T-BASS - mistrů ČR, vystoupení oddílu Vem Camará Capoeira Hradec Králové z.s., přelet helikoptéry DSA, program hudební skupiny Labyrint a Sasanki, autogramiádu hokejistů týmu Mountfield HK aj.

O připravovaném i proběhlém zábavném odpoledni byla veřejnost informována na stránkách Hradeckého deníku, Radnice, na webových stránkách školy a spolupořadatelů, ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, Hitradia Magic a prostřednictvím plakátů vyvěšených v mateřských školách v Hradci Králové a v informacích všech spolupořadatelů.

Všechny nabízené stanoviště i atrakce byly po celou dobu konání akce v nepřetržité permanenci. Akci spolupořádalo nebo podpořilo 63 organizací. Na přípravě a realizaci akce se přímo na místě podílelo 335 dobrovolníků. Odezva účastníků i spolupořadatelů byla již tradičně pozitivní. Použití prostředků na volnočasové aktivity předškolních dětí se ukázalo jako velmi prospěšné, o čemž svědčí účast více jak 10000 dětí, rodičů a návštěvníků z řad veřejnosti. Záměrem spolupořadatelů bylo propojit zábavu s edukací. Proto veškeré aktivity byly převážně nabízeny pro společné činnosti dětí s rodiči. Tím se vzdělávají nejen děti, ale i jejich dospělý doprovod. Cíl projektu posílení společného aktivního trávení volného času dětí a rodičů se daří naplňovat.

POČET ÚČASTNÍKŮ: 10.000

POČET SPOLUPOŘADATELSKÝCH ORGANIZACÍ: 63

POČET POŘADATELŮ DOBROVOLNÍKŮ: 335

POČET VYSTUPUJÍCÍCH: 48

POČET HERNÍCH STANOVIŠŤ: 45

POČET STANOVIŠŤ ATRAKCÍ: 28

FOTOGRAFIE

- fotografie z letošní akce naleznete ZDECHARAKTERISTIKA PROJEKTU

MOTTO: „Mámo, táto, budeme si spolu hrát.“

DATUM KONÁNÍ AKCE: sobota 21. května 2016 od 14.00 do 19.00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ AKCE: autocamp Stříbrný rybník, Hradec Králové

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 9000

CÍL: Posílení společného aktivního trávení volného času dětí a rodičů. Posílení etického chování a prevence rizikového chování.

ZÁMĚR: Propojit zábavu s edukací. Veškeré aktivity jsou nabízeny pro společné činnosti dětí s rodiči. Tím se vzdělávají nejen děti, ale i jejich dospělý doprovod.

1. Prevence úrazovosti dětí, nebezpečné situace, první pomoc

2. Integrace osob s postižením, seznamování s problematikou sluchově a zrakově postižených

3. Seznamování s činností městských organizací – knihovna, muzeum, městská policie, dobrovolní hasiči

4. Seznamování s činností IZS – prevence a ošetření úrazů, „co mám dělat když…“

5. Realizovat akci nekomerčního charakteru, pro všechny zúčastněné děti i jejich doprovod bezplatně

Stručná charakteristika projektu

Projekt je určen zejména předškolním dětem a rodičům. V rámci projektu je připraveno, pro všechny zúčastněné zábavné odpoledne plné různých polečenských aktivit (sportovní, dovednostní, vědomostní, výtvarné hry a soutěže). Dětský den je organizován na stanovištích, kde děti splní úkol a za něj dostanou hrací bod. Za tyto hrací body pak můžou zdarma využívat dětské atrakce. Celá akce je nevýdělečná, nemáme žádné příjmy. Na žádném stanovišti ani atrakci není vybíráno vstupné, nejsou zvány žádné prodejní stánky. Spolupořadatelé si hradí své finanční náklady s účastí ze svých zdrojů. Cílem projektu je ukázat dětem a rodičům možnost smysluplně a aktivně využít společně strávený čas, což je v dnešní uspěchané době čím dál vzácnější.

Projektu se účastní již tradičně řada různých organizací, které se podílejí na programu akce. Projekt má nejen zábavný, ale i edukativní význam – například z hlediska etického chování, prevence rizikového chování, prevence kriminality, šíření informací o poskytnutí první pomoci, bezpečnosti v dopravě, prevence předcházení úrazům, projekt má význam i z hlediska integrace osob s postižením.

Hlavním organizátorem projektu je MŠ HK Kampanova pod vedením ředitelky Bc. Ivony Struhařové. Osobou odpovědnou za realizaci projektu je Mgr. Eva Hrubá, MŠ Albertova. Hlavním spolupořadatelem je cestovní kancelář B&K Tour. Na akci přislíbily pomoc i různé soukromé subjekty. Akce probíhá pod záštitou primátora města pana MUDr. Zdeňka Finka.

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU A UKÁZKY FOTOGRAFIÍ Z DĚTSKÉHO DNE:

najdete na Facebooku - odkaz ZDE
POZVÁNKA

Mateřská škola Kampanova Hradec Králové a cestovní kancelář B&K Tour s finanční podporou Statutárního města Hradce Králové

zve všechny děti předškolního věku a jejich rodiče

21. května 2016 od 14.00 hodin

do autocampu Stříbrný rybník v Hradci Králové na zábavné odpoledne

„Poklad na Stříbrném rybníku“

„Mámo, táto, budeme si spolu hrát.“

Dětský den je organizován na stanovištích, kde děti splní úkol a za něj dostanou hrací bod. Za tyto hrací body pak můžou zdarma využívat dětské atrakce. Celá akce je nevýdělečná, nemáme žádné příjmy. Na žádném stanovišti ani atrakci není vybíráno vstupné, nejsou zvány žádné prodejní stánky. Spolupořadatelé si hradí své finanční náklady s účastí ze svých zdrojů. Cílem projektu je ukázat dětem a rodičům možnost smysluplně a aktivně využít společně strávený čas, což je v dnešní uspěchané době čím dál vzácnější.

Projekt bude mít nejen zábavný, ale i edukativní význam – například z hlediska etického chování, prevence rizikového chování, prevence kriminality, šíření informací o poskytnutí první pomoci, bezpečnosti v dopravě, prevence předcházení úrazům, projekt má význam i z hlediska integrace osob s postižením.

Projektu se účastní již tradičně řada různých organizací, které se podílejí na programu akce. Poklad na Stříbrném rybníku spolupořádá nebo podpoří více jak 50 organizací. Na přípravě a realizaci akce se přímo na místě podílí na 250 dobrovolníků. V autokempu Stříbrný rybník bude připraveno 45 herních stanovišť a 26 atrakcí – odměn pro děti. Předpokládáme účast až 9000 dětí, rodičů a návštěvníků.

Přejeme Vám příjemně společně strávené odpoledne !


POSÍLENÝ JÍZDNÍ ŘÁD MHD HK:

Linka č. 17: odjezdy z Terminálu HD linka č. 17 a posilové spoje na lince č. 17: 13:26, 14:03, 14:26, 15:03, 15:26, 16:03, 16:26, 17:03, 17:26, 18:03

Linka č. 11: odjezdy ze zastávky Stříbrný rybník do města linka č. 11 a posilové spoje na lince č. 11: 13:51, 14:28, 14:51, 15:28, 15:51, 16:28, 16:51, 17:28, 17:51, 18:28


DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU A UKÁZKY FOTOGRAFIÍ Z DĚTSKÉHO DNE:

najdete na Facebooku - odkaz ZDE


Plakát včetně programu:

najdete ZDE


Pravidla soutežních her:

najdete ZDE


DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU AKCE:

DĚKUJEME, ŽE SVOU ÚČASTÍ PODPORUJETE AKCI: