Naše třída
PASTELKA
Motto:
Vše, co potřebuji
opravdu znát,
jsem se naučil
v mateřské škole.
Robert Fulghum
Mateřská škola, Kampanova 1488, Hradec Králové
Zelená pastelka >> Zelená pastelka Vstoupit do Červené pastelky Žlutá pastelka Duhová pastelka Oranžová pastelka Modrá pastelka   1.třída >> Žlutá pastelka 2.třída >> Oranžová pastelka 3.třída >> Modrá pastelka
Zelená Červená Žlutá Duhová Oranžová Modrá   1.třída 2.třída 3.třída
MŠ Kampanova   MŠ Albertova

Informace o školném a stravném

Úhrada za předškolní vzdělávání i částka za zálohové stravné musí být na účtu vždy do 25.dne v měsíci předem na měsíc následující.

Vyúčtování bude prováděno po ukončení docházky do MŠ v měsíci září následujícího školního roku.

Úhrada pouze bezhotovostním převodem. [bankovní spojení ZDE]

Každé dítě má přidělený variabilní symbol.

Pokud nejsou peníze na účtu první den aktuálního měsíce, nemůže být dítě přijato do MŠ.

Úhrada se provádí 11 měsíců.

Předškolní děti jsou od školného osvobozeny. Děti s odkladem školní docházky již školné opět platí.

Pokyny k úhradě pro školní rok 2016/2017: ZDE