Naše třída
PASTELKA
Motto:
Vše, co potřebuji
opravdu znát,
jsem se naučil
v mateřské škole.
Robert Fulghum
Mateřská škola, Kampanova 1488, Hradec Králové
Zelená pastelka >> Zelená pastelka Vstoupit do Červené pastelky Žlutá pastelka Duhová pastelka Oranžová pastelka Modrá pastelka   1.třída >> Žlutá pastelka 2.třída >> Oranžová pastelka 3.třída >> Modrá pastelka
Zelená Červená Žlutá Duhová Oranžová Modrá   1.třída 2.třída 3.třída
MŠ Kampanova   MŠ Albertova

 XII. ročník výtvarné přehlídky a soutěže
pro předškolní děti
ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ 2014

Vyhlašujeme opět výtvarnou přehlídku a soutěž pro předškoláky. Každým rokem se do soutěže zapojuje více škol, velice nás těší zájem a odezva účastníků ze všech koutů republiky. Proto vystavujeme a oceňujeme každoročně více dětí. Předávání diplomů a cen se stalo tradičně pro děti, ale i celou jejich rodinu velkou událostí. Dítě je mnohdy poprvé takto veřejně oceňováno za jeho výtvarné nadání, a to z rukou osobností UHK a veřejného života. Celá slavnost a výstava probíhá v krásném prostředí nové budovy Univezity Hradec Králové za účasti médií. Vybrané děti jsou odměňovány diplomem a dárky, na kterých se podílí Statutární město Hradec Králové, Královéhradecký kraj a Univerzita Hradec Králové.


INFORMACE PRO VÝTVARNÉHO PEDAGOGA:

Po zkušenostech z minulých let nezadáváme konkrétní téma, neboť je pro nás důležitá především tvořivost a nápaditost dítěte. Těšíme se na zaslání dětských prací s libovolnou tématikou i technikou, které jsou něčím zajímavé a inspirující, nebo se dětem mimořádně povedly.

Proto musíme občas vyřadit výtvarné práce, na kterých se viditelně, byť v dobré víře, podílel dospělý. Při vyhodnocení dětských prací zohledňuje odborná porota složená z pedagogů Katedry výtvarné kultury UHK především práce, ve kterých je uplatněn samostatný, osobitý a přirozený rukopis dětského výtvarného projevu bez výtvarného diktátu pedagoga a bez použití šablon.

Často máte zájem o vrácení vašich prací. Bohužel není v našich silách nadále výtvarné práce vracet. Náhradou za oceněné práce děti dostanou diplom s fotokopií jejich díla.

Požadavky

Zasílané práce, prosím, označte čitelně na zadní straně:

Na přední straně nesmí být jakýkoli zásah dospělého.

Výtvarné práce zasílejte do 25.02.2014 na adresu:

Mateřská škola Albertova 767, 500 02 Hradec Králové

CÍL PROJEKTU:

Smyslem projektu je podpora kreativity a tvůrčího přístupu dětí a pedagogů pomocí výtvarné tvorby.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Děti předškolního věku.

Kategorie :

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Výtvarné přehlídky a soutěže se mohou zúčastnit pouze děti předškolního věku.

Výtvarná práce je výhradně prací dítěte bez zásahu dospělého.

Maximální formát ani technika prací není omezena. Díla nepaspartujte, práce fixujte.

Počet zasílaných děl jedné organizace ani jednotlivých dětí není omezen.

Jsou přijímány pouze originály děl. Nepřijímáme kopírované, skenované práce.

Doručení výtvarné práce do 25.02.2014 na adresu:

Mateřská škola Albertova 767, 500 02 Hradec Králové.

Přesná identifikace výtvarných děl dle stanovených podmínek : práce označené čitelně na zadní straně: jméno a věk autora - název práce - adresa předškolního zařízení (včetně PSČ), telefonní číslo a email předškolního zařízení, jméno předškolního pedagoga.

Pořadatelé si vyhrazují právo k tištění, reprodukování a dalšímu prezentování výtvarných prací zaslaných do projektu bez nároku autora na honorář.

= nahoru =

POŘADATELÉ:

Mateřská škola Hradec Králové, Kampanova 1488,

Královehradecký kraj,

Magistrát Hradec Králové,

Katedra výtvarné kultury a Ústav primární a preprimární edukace Univerzity Hradec Králové.

Záštitu nad projektem převzal děkan PdF.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Vyhlášení soutěže a zasílání prací do soutěže - do 25.února 2014

Vyhodnocení výtvarných prací, výběr vítězných a vystavených prací - 01. až 15.března 2014

Výstava – od 24.března 2014 do 18.dubna 2014

Slavnostní ocenění vítězných prací dětí a ocenění učitelkám MŠ za výtvarnou úroveň výtvarných prací došlých do soutěže v aule UHK v Hradecké ulici dne 16.dubna 2014 od 15:30 do 17:00 hodin

= nahoru =

ZPŮSOB REALIZACE:

Výzvu k účasti k výtvarné přehlídce a soutěži rozesíláme prostřednictvím všech krajských úřadů odborů školství do mateřských škol. Zároveň bude výzva otištěna v odborném časopise pro učitelky MŠ „Informatorium“. Soutěže se mohou účastnit děti ze všech zařízení pečujících o děti předškolního věku.

Vítězné výtvarné práce vybírá odborná porota složená z pedagogů Katedry výtvarné kultury Univerzity Hradec Králové. Výstava výtvarných prací a slavnostní ocenění vybraných talentovaných dětí probíhá v nových prostorách Univerzity Hradec Králové v Hradecké ulici.

KONTAKT GARANT SOUTĚŽE:

Mateřská škola Kampanova, odloučené pracoviště Albertova 767, 500 02 Hradec Králové

tel. 00420 725 779 996, 00420 495 538 297

web: www.mskampanova.a-fw.net

email: msalbertova@volny.cz

Za organizaci soutěže:

Bc. Ivona Struhařová, ředitelka MŠ Kampanova (statutární zástupce, tel.:495 523 806)

Bc. Eva Hrubá, zástupkyně ředitelky pro MŠ Albertova (garant projektu, tel.:725 779 996)

Bc. Lada Kalousková, Valérie Richtermocová, učitelky (realizace výstavy, tel.: 495 538 297, 495 000 278)

Veronika Matoušová, učitelka MŠ Kampanova (odměňování vítězům, tel.: 722 917 149, veronika.matousova@gmail.com).

= nahoru =